Diensten

Mijn begeleiding draait om de (werkende) mens en zijn plek in de wereld. Of preciezer: de balans tussen je innerlijke wereld (wensen, waarden, talenten, beperkingen) en de uiterlijke wereld van werk, gezin en samenleving. Wie die balans vindt is een tevreden, krachtig mens en handelt overeenkomstig. Ook organisaties kunnen dit als uitgangspunt nemen.

De vraag van jou of de organisatie bepaalt de ingang voor het oriënterende gesprek. Achter die vraag liggen vaak heel andere vragen die aandacht behoeven. Het doel bepalen we samen. Mijn begeleiding is altijd maatwerk. Waar nodig betrek ik collega-professionals.

Loopbaan Management

Werk roept altijd vragen op. Is dit mijn ideale werk(plek)? Kan ik mijn talenten (nog) optimaal kwijt? Hoe kan en wil ik mijzelf verder ontwikkelen? Hoe ga ik om met verveling (bore-out), stress, werkdruk, conflicten en reorganisaties? En breder: waar doe ik het eigenlijk voor? Wat houdt mij vitaal? Hoe wil ik later terugkijken op mijn leven en loopbaan? Tijd voor actie! Ik help graag bij het beantwoorden van deze vragen.

Het managen van loopbanen is een taak voor zowel individuele medewerkers en leidinggevenden als van de organisatie. Zoals in elke relatie is ook die tussen organisatie en haar mensen nooit een vanzelfsprekendheid. Regelmatig moeten we om de tafel zitten om verwachtingen te managen en onszelf af te vragen: hoe blijft onze samenwerking leuk, vruchtbaar en duurzaam? Duurzame inzetbaarheid is voor alle partijen relevant.

Afhankelijk van het te bepalen doel bied ik professionele begeleiding bij het in kaart brengen van talenten, drijfveren, vaardigheden en afbreukrisico’s, en bij het vertalen hiervan naar een lonkend perspectief en een juiste plek in een organisatie (of als ondernemer). Ook ondersteun ik bij het realiseren van effectief gedrag en aandachtsvolle communicatie. Neem contact op voor meer informatie.

Executive Coaching

Als leider/manager draag je verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van mens en organisatie. Uitdagingen te over: er moet goed werk worden geleverd, medewerkers vragen aandacht en begeleiding, de directie of het bestuur wil resultaat zien van de inspanningen en ook de eigen vitaliteit vraagt aandacht. En zeker als je zelf bestuurder of directeur bent, kunnen bovenstaande punten tot de nodige vragen leiden, zoals:

 • Zijn mijn/onze missie en visie helder? Bieden die een basis voor de dagelijkse praktijk?
 • Op welke wijze kan ik mijn team/professionals tegelijkertijd vrijlaten en aansturen?
 • Wat kan ik doen (of laten) om een meer coachende stijl van managen eigen te maken?
 • Draagt mijn manier van communiceren bij aan een sfeer van samenwerken en onderling respect op de afdeling?
 • Hoe ga ik strategisch om met de de verschillende stakeholders, met politiek spel, met verschillen in belangen?
 • Hoe blijf ik zelf gemotiveerd en vitaal?

Een bezield leider wakkert het talent van anderen aan, communiceert helder, is taakvaardig en draagt bewust bij aan een gezonde organisatie. Dat vraagt inzicht in eigen motivatoren en wensen, balanceren tussen de eisen en wensen van directie en medewerkers en eerlijke communicatie. Lukt je dat?

Ik ondersteun je graag bij het ontwikkelen van dergelijk leiderschap, via het sparren op niveau. Neem contact op voor meer informatie.

Training

De trainingen die ik aanbied aan HR, leidinggevenden en medewerkers hebben ten doel om visies, werkplezier en resultaat bij elkaar te krijgen. Door onderling sparren, oefenen, feedbackrondes en rollenspel zijn de trainingen leuk, leerzaam en effectief. Trainingen ontwikkel ik in samenspraak met de opdrachtgever, zodat de interventies op maat zijn. Ik geloof niet in standaardprogramma’s. Mens én professional staan centraal. Ik bied een veilige en lichte sfeer met diepgang.

Trainingen die ik verzorg zijn onder andere:

 • Communicatie binnen het team
 • De Ideale leidinggevende
 • HR en haar rol in loopbaanmanagement
 • De Gezonde Gesprekscyclus (functioneren, beoordelen, ontwikkelen)
 • Moeilijke gesprekken (met trainingsacteur)
 • Het voeren van exitgesprekken (en het voorkómen van escalaties)
 • Loopbaan management en duurzame inzetbaarheid (voor medewerkers of organisatie)
 • Vitaliteit in het werk (met yoga, mindfulness, beweging, zelfonderzoek, reflectie en uitwisseling)
 • Netwerken en solliciteren

Neem contact op voor de mogelijkheden voor een training-op-maat!

Opleiding & Supervisie

Sinds zo’n 20 jaar ondersteun ik coaches en andere professionals bij in de uitoefening van hun beroep. Items kunnen zijn:

 • De mate van volgen en sturen in een begeleidingstraject
 • Eigen aannames, rol, attitude en uitgangspunten
 • De eigen visie op begeleiden en zelfsturing van de cliënt
 • Vakbekwaamheid en de eigen duurzame inzetbaarheid

Als opleider of professional ben ik betrokken (geweest) bij:

 • Open Universiteit: docent aan de Masteropleiding Strategisch Loopbaan Management, sinds 2015
 • De Nieuwe Loopbaanprofessional (voorheen bij het Europees Instituut van De Baak): docent en supervisor sinds 2010
 • Adviesbureau Hoogendijk: docent en mede-ontwikkelaar van de opleidingen tot Loopbaanadviseur, Executive Coach en Stemcoach, 2000 – 2009
 • Vista Nova: School voor Loopbaan en Leiderschap, Beroepsopleiding tot Loopbaanadviseur, sinds 2021
 • CMI-Nederland, de organisatie voor accreditatie van loopbaanprofessionals: toetsend mentor en kernlid 2010 – 2020
 • Visitatiecommissies van masteropleidingen: voorzitter
 • Vakblad LoopbaanVisie: eerste hoofdredacteur en – momenteel – lid Adviesraad
 • Diverse vakbladen in de begeleidingskunde: als auteur

Heb je behoefte aan individuele of groepsgewijze supervisie? Neem contact op!

 

Reizen & Retraites

Sommigen reizen om de wereld te ontdekken, anderen om zichzelf te ontdekken. Het mooiste is om beide manieren te combineren. Op aanvraag organiseer ik Reis- & Retraite weken, waarin we de persoonlijke en professionele doelen in ons leven onderzoeken, vaststellen, communiceren en realiseren. We wandelen, reflecteren, doen yoga, zingen, wisselen uit en vieren het leven. 

Bij de wandel- en natuurreizen die ik begeleid staan duurzaamheid en lokale gemeenschappen centraal. Een vakantie wordt zo een echte ontdekkings- en ontmoetingsreis, waar je niet alleen van geniet, maar ook verfrist en met nieuwe inzichten thuiskomt. Ik streef ernaar om contacten met lokale gemeenschappen duurzaam te maken en hen en de lokale natuur waar wenselijk te ondersteunen.

Regelmatig begeleid ik wandelreizen voor SNP Natuurreizen en voor Loopend Vuurtje. Binnen Europa doe ik dat alleen met openbaar vervoer. Voor Labrys Reizen ontwikkelde ik een reisprogramma naar de natuurlijke schoonheden en lokale bevolkingsgroepen in Sulawesi en de Molukken: ‘Wallacea’. Deze vindt plaats in februari en maart van elk jaar. Zie voor meer informatie snp.nlloopendvuurtje.nl en labrysreizen.nl

Wil je meer weten? Neem contact op!

Yoga & Muziek

Voor veel mensen yoga een manier om te ontkomen aan stress, het hoofd leeg en het lichaam soepel te maken. Meer nog is het bedoeld om de juiste intentie te ontwikkelen en het hart en de geest te openen. Zodat we vollediger in het (werkend) leven kunnen staan.

Met tal van praktische oefeningen en denkwijzen verzorg ik workshops voor individuen, teams en organisaties. Dat kunnen interventies van een uur of een dag(deel) zijn, zowel los als onderdeel van een training. Ook zijn terugkerende bijeenkomsten mogelijk. Het resultaat is dat mensen meer ontspannen in leven en werk staan, beter leren begrijpen wat hen overkomt, leren zichzelf te begrenzen en meer vitaliteit ontwikkelen. Belangrijke aspecten van gezond leven en werken!

Bedside Singers Arnhem-Nijmegen

🔉 Luister naar het audiofragment over Bedside Singers op NPO:

 

Collega Alet Wildmann en ik leiden sinds begin 2020 de Bedside Singers Arnhem-Nijmegen, een vocale groep die zich richt op het zingen in hospices en aan het sterfbed van mensen. We doen dit in samenspraak met de Bedside Singers Nederland. Muziek – en vooral meerstemmige zang – vormt bij uitstek een medium om tot rust en acceptatie te komen én om in een moeilijke situatie verbondenheid te voelen. Muziek raakt aan alle zintuigen en organen. Kijk op bedsidesingers.nl onder ‘Zing je mee?’

We zingen graag voor u. Neem contact op als we hierin iets kunnen betekenen.