Publicaties

I have a dream

Gedachten van redactie en adviesraad over de toekomst van coaching

Loopbanen in een duurzame wereld

De mogelijke rol van de loopbaanprofessie

Coach en Cortex

Kan het bewustzijn het opnemen tegen het brein?

Vragen stellen heeft weinig zin

Interview met Ap Dijksterhuis

Geld doet er toe

Coaches over de spanning tussen inhoud en tarief

Geld is bijzaak

Opdrachtgevers over de samenwerking met coaches

Heeft counselling een eigen positie?

Op zoek naar de identiteit van het beroep

Tussen Zelf en Context

Over de rol van counselling in organisaties

De snelheid van vertrouwen

Stephen Covey Jr. aan het woord

Passie alleen is niet altijd voldoende

Carrières van kunstenaars in beweging

Leiderschap vanuit universele principes

Interview met Stephen Covey Sr.

Intimiteit in coaching

Balans tussen afstand en nabijheid

Wetenschapper vindt geen geplaveid loopbaanpad

Jonge Akademie pleit voor loopbaanbeginsel

Onmogelijk bestaat niet

Interview met Joy van der Stel

Wat je van ver haalt

Expatriates en werken over de grens

Wet BIG interessant voor counsellors?

In gesprek met founding father Wim van der Mijn

De zoektocht naar horizontale verbinding

In contact met cliënt en opdrachtgever

Moet creativiteit behouden worden?

De coach als scheppend professional

De Da Vinci Code voor het creatieproces

In gesprek met Marinus Knoope

Coachen is samenwerken

Een interview met oprichter EMCC en auteur Julie Hay, i.s.m. Theo van Mulken

Waardering brengt leven voort

Een interview met Prof. David Cooperrider

Ons bewustzijn kent geen grenzen

Een interview met Pim van Lommel

Normatieve professionalisering

De kracht van subjectiviteit

Zelfsturend, kundig en eenzaam

Loopbanen van hoogopgeleide allochtone vrouwen

Tussen zin en zakelijk

Spiritualiteit als basis voor liefdevol vakmanschap i.s.m. Ans Tros

Coaching als betaalde liefde

Een ontmoeting met Ton van der Kroon

Transcendentie en coaching

Over het ondersteunen van innerlijke transformaties

Verbinding is het fundament voor loopbaancoaching

De vertaalslag van ons verlangen naar eenhei

Werkelijkheid en spel in coaching

Over de inzet van dramatechnieken i.s.m. Anita Wesselius

De vitaliserende leider

De transformatie van angst en macht in scheppingskracht i.s.m Adriaan Hoogendijk

Mannen en vrouwen in de loopbaanadviespraktijk

i.s.m. Maria Pinxter en Adriaan Hoogendijk